torsdag den 9. september 2010

Jeg har et stort behov for at skrive. Jeg har et stort behov for at tænke. Jeg har et stort behov for at føle. Jeg har et stort behov for stilhed. Jeg har et stort behov for larm. Jeg har et stort behov for at flippe ud. Jeg har et stort behov for kontrol. Jeg har et stort behov for kaos. Jeg har et stort behov for fred. Jeg har et stort behov for at være et menneske. Jeg har et stort behov for at være et dyr. Jeg har et stort behov for at være smuk. Jeg har et stort behov for at være grim. Jeg har et stort behov for natur. Jeg har et stort behov for by. Jeg har et stort behov for Gud. Jeg har et stort behov for fri vilje. Jeg har et stort behov for kvinder. Jeg har et stort behov for mænd. Jeg har et stort behov for hav. Jeg har et stort behov for træer. Jeg har et stort behov for at skabe. Jeg har et stort behov for at destruere. Jeg har et stort behov for tryghed. Jeg har et stort behov for tvivl. Jeg har et stort behov for relativisme. Jeg har et stort behov for en absolut sandhed.